Novinka
25
01
2022
Hledáme nové kolegy

Hledáme nového kolegu na pozici elektrikář / elektrotechnik


více informací »

Řídící systém iTEMS

Do celkového zpracování divadelního prostoru patří nemalá oblast systému řízení. Součástí "know-how" společnosti Drivecontrol, s.r.o. je také dodávka a servis vlastního software k těmto elektronickým zařízením. Veškeré technologie v oblasti automatizace dodává společnost na „klíč“.

 

Řídicí systém iTEMS (Inteligent Technology Motion System), který firma vyvíjí je postaven na hardwarové platformě německé společnosti Beckhoff Automation GmbH, s využitím průmyslových PLC a průmyslových serverů. Vzhledem k velkému rozpětí našich zákazníků je topologie řídicích systémů rozdělena na malé a velké řídicí systémy.

 

Malé řídicí systémy jsou určeny pro jednoúčelové stroje a menší průmyslové celky. Více se také hodí pro malé divadelní scény, zkušebny, apod. Hlavním centrálním stanovištěm je ovládací pult, kde je nainstalovaný specializovaný HMI software, včetně řídicí části. Jednotlivé pohony os jsou řešeny centralizovaně nebo decentralizovaně, podle požadavku zákazníka. Jednotlivé osy mohou být použity pro horní sféru provaziště, jako jsou např. opony, bodové tahy, prospektové tahy, boční šály atd., stejně tak je lze použít pro spodní sféru, kde se obvykle nacházejí stoly jeviště, stoly orchestřiště, vyrovnávací stoly, či navážecí plošiny. Některé typy zařízení musí splňovat podmínku pro synchronní chod jednotlivých os. V tomto případě je zařízení naprogramováno na tzv. elektrickou hřídel (elektrické osy). Každá osa má definovány bezpečnostní prvky, které jsou použity vždy u spodní i horní sféry. Pro jednotlivá zařízení je vytvořena bezpečnostní riziková analýza. Zařízení jsou následně doplněna o další HW prvky, které jsou zahrnuty do celkového bezpečnostního řetězce.

U jednoúčelových strojů jsou řízeny jejich jednotlivé pohyblivé části. Systém má modicikaci jak pro manuální, tak pro automatický režim. Ten je využíván především u opakované výroby pro její zefektivnění. Zpravidla lze do systému uložit několik desítek předdefinovaných operací, které jsou pak spouštěny z ovládacího pultu.

 

U velkého řídicího systému je metodika velmi podobná jako u malého systému. Hlavní rozdíl je v datovém výkonu a v umístění řídicí části systému. Vzhledem k tomu, že do ovládacího pultu není možné zabudovat tak velký serverový systém, je vlastní řízení přeneseno do datového racku 19´. Tímto se ovládací pult stává pouze HMI s výměnou dat mezi řídicím serverem.

 

HMI software je vždy upraven na přání zákazníka, dle požadavků provozu a dle povahy celkové zakázky. V současné době probíhá vývoj vlastního bezpečnostního software pro zdvihací techniku, který splňuje požadavky normy ČSN EN 61508-1 až 7 Funkční bezpečnost elektrických / elektronických / programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností, pro úroveň integrity bezpečnosti SIL3. Za stálého dohledu certifikační autority jsou do systému, vzhledem ke stále postupujícímu technickém pokroku, přidávány nové bezpečnostní funkce, v souladu s platnou legislativou EU a požadavky našich interních bezpečnostních analýz. Zákazník tak má jistotu, že jemu dodávaná verze systému je vždy v daném čase adekvátní technickým možnostem a v souladu s žádanými bezpečnostními požadavky.

 

Ke všem našim produktům nabízíme také dlouhodobý servis a údržbu.

 

Manuál řídicího systému

DriveControl - Duty - Realistic - Innovative - Visionary - Exceptional
Drive Control Všechna práva vyhrazena © 2015-2023 DriveControl s. r. o. - Kopírovat obsah bez svolení je zakázáno!

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem e-shopu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek z nákupu udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.

Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.