Novinka
10
08
2020
Přidány nové reference

V sekci reference najdete nové informace o našich vybraných projektech.


více informací »

Politika společnosti

Základním krédem naší firmy je komplexnost a kvalita poskytovaných služeb a prací.

 

Kvalitu našich služeb vidíme v dodržování technologických postupů, využívání dosavadních zkušeností, ale i zavádění neustálých technických inovací.

Důležitou roli při našich procesech má zajištění bezpečnosti našich zařízení jak pro obsluhu, tak pro uživatele při zachování maximálního zážitku pro diváka. Efekty řízené našimi systémy tak působí reálně a snaží se o nejlepší možnou iluzi, která vede ke spokojenosti publika.

Naše společnost vlastní také bezpečnostní certifikát SIL 3.

Naši zákazníci v nás nachází spolehlivého partnera. Zásluhu na tom má kvalita naší práce, plnění požadavků zákazníků a dodržování termínů služeb.

 

Naše procesy jsou efektivně řízeny a neustále zlepšovány. Potřeby našich zákazníků jsou přijímány jako podněty pro vývoj našich výrobků.

 

Integrovaný systém managementu představuje v organizaci další krok k zajištění spokojenosti všech našich zákazníků, zaměstnanců i dodavatelů. Zajišťuje systémový přístup ke všem zainteresovaným subjektům při realizaci zakázek a zamezuje výskytu náhodných neshod. Záměrem organizace je vytvoření vysoce motivačního prostředí s iniciativním zapojením všech pracovníků do péče o rozvoj své osobní i profesní kvality.

 

Vedení společnosti se v rámci své integrované politiky zavazuje:

 

q  průběžně zjišťovat potřeby zákazníka s cílem plnit jeho očekávaní

q  vytvořit obraz firmy s odpovědným přístupem k zákazníkovi, ke svým pracovníkům a k životnímu prostředí

q  usnadnit pohotovostní zásahy v případě havárie a optimalizovat tak službu zákazníkovi

q  dodržování standardů BOZP a PO, technologických postupů a ostatních nařízení bránit vzniku pracovních úrazů

q  neustále zlepšovat zavedený integrovaný systém

DriveControl - Duty - Realistic - Innovative - Visionary - Exceptional
Drive Control Všechna práva vyhrazena © 2015-2020 DriveControl s. r. o. - Kopírovat obsah bez svolení je zakázáno!